Доставка


Доставката се извършва чрез куриерска фирма Еконт или Спиди,  спрямо обявените ценови листи за транспорт, като при потвържение на поръчката клиента дава нареждане с коя фирма да бъде изпратена поръчката. 
Срока на доставката е от 2 до 7 работни дни от датата на поръчката. 

1. Доставката на поръчаните стоки се извършва по посочения от Видала Трейд  ЕООД начин и от посочения от Видала Трейд ЕООД подизпълнител, според посочените срокове и според предложените на уебсайта възможности. Видала Трейд ЕООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителя, и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

2. Видала Трейд ЕООД си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя цената, срока, както и начина на доставка.
3. Видала Трейд ЕООД не носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение в случай, че това е по вина на куриера, извършващ доставката, възпрепятствано или забавено от причини, породени от непреодолими природни явления и/или поради независещи от Тарос Трейд БГ ООД обстоятелства.

4. Видала Трейд ЕООД доставя на територията на България поръчаните продукти чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Потребителя или в офис на куриерската фирма, посочен от Потребителя. Видала Трейд ЕООД не носи отговорност за некоректно въведена от страна на Потребителя информация относно адрес на доставка.

5. Видала Трейд ЕООД доставя извън територията на България поръчаните продукти чрез подизпълнител на адрес, посочен от Потребителя. Видала Трейд ЕООД не носи отговорност за некоректно въведена от страна на Потребителя информация относно адрес на доставка.
6. Видала Трейд ЕООД има право да не достави част или всички продукти или да не изпълни част или всички продукти по своя преценка включително, но не само поради изчерпване на складовата наличност или промяна на цената. Видала Трейд ЕООД уведомява за това Потребителите чрез имейл или телефонно обаждане. Единствената отговорност на Видала Трейд ЕООД е да възстанови в 30-дневен срок на Потребителя получената предварително цена на Продукта/Продуктите, ако има такава.
7. Видала Трейд ЕООД поема отговорност за доставка само на един брой продукт в създадена поръчка. Останалият брой продукти от един и същ вид ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.
8. В случай, че поръчан и заплатен предварително Продукт или Услуга не може да бъде доставен/предоставен от Видала Трейд ЕООД , Потребителят ще бъде информиран за това и Видала Трейд ЕООД ще възстанови по предоставена от Потребителя сметка сумата, заплатена от Потребителя в 30-дневен срок.
9. Прехвърляне на транспортния риск. Рискът от случайно унищожаване или случайно влошаване на качеството на вещта преминава върху Вас от момента, в който вещта се предаде на лицето, изпълняващо транспорта, респ. от момента в който вещта напусне нашия склад, за да бъде изпратена. Меродавно е по-ранното събитие.